Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Verejná vyhláška Mesta Hlohovec - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Technická infraštruktúra a 3RD, SO 04 Predĺženie verejného vodovodu a prípojky

17.05.2021 / Oznam

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)