Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

VZN mesta Hlohovec č. 286/2021 o určení výšky mesačného príspevku na úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

30.06.2021 / Oznamy samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)