Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí konania vo veci stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Národná diaľničná spoločnosť a. s., Bratislava - Kiosková trafostanica v KM 58,640 D1

18.08.2021 / Verejné vyhlášky

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)