Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Slovak Telecom, a. s. Bratislava - INS_FTTH_HC_HLOH_03_Šulekovo_č.2

31.08.2021 / Verejné vyhlášky

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)