Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zverejnenie zámeru podnájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec v nájme spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Poliklinika

02.09.2021 / Oznamy samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)