Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 1. Jozefovi Jamrichovi, 2. Petrovi Polakovičovi, 3. do podielového spoluvlastníctva žiadateľov: R. Reháka, M. Šangalu, M. Hrobára, A. Kozačenka, M. Uhrovčíkovej

02.09.2021 / Oznamy samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)