Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zverejnenie zámeru prenájmu a výpožičky majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 1. K. Hillovi, 2. M. Mikulovi, 3. E. Bašovskej, 4. Ľ. Pechovi, 5. spol. ARDSYSTEM, 6. P. Melišovi - LUPO

03.09.2021 / Oznamy samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)