Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Verejná vyhláška - Obec Koplotovce - Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad povoľuje umiestnenie stavby TA-Koplotovce-Jalšové V372, VZN, TSW, NNK - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

14.09.2021 / Verejné vyhlášky

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)