Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustení od miestneho zisovania a ústneho pojednávania - Vážka cyklomagistrála: časť Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek Hlohovec - Madunice

14.09.2021 / Verejné vyhlášky

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)