Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miesneho zisťovania a ústneho pojednávania Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. F. Lipku v Hlohovci

30.09.2021 / Verejné vyhlášky

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)