Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí konania vo veci územného konania verejnou vyhláškou a upustení od miesteneho zisťovania a ústneho pojednávania, SPP - distribúcia a. s. Bratislava - Rekonštrukcia plynovodov ÚO002878 Hlohovec, ul. Sládkovičova, dolný koniec

04.10.2021 / Verejné vyhlášky

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)