Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 1. pozemku M. Rybanskej, 2. pozemku M. Mikulovi, 3.1 pozemku Ľ. Krasňanskému, 3.2 pozemku pozemku Ľ. Krasňanskému, 4. rozšírenie predmetu nájmu - pozemkov Poľnohospodárskemu družstvu Hlohovec

19.10.2021 / Oznamy samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)