Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

VZN mesta Hlohovec č. 298/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec

13.12.2021 / Oznamy samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)