Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

VZN mesta Hlohovec č. 297/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ZUŠ, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a CVČ,...

14.12.2021 / Oznamy samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)