Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Verejná vyhláška - začatie správneho konania - vo veci vyhlásenia oplotenia s bránou (pozostatok oplotenia zaniknutého tzv. nového domu smútku) pri židovskom cintoríne v Hlohovci, okr. Hlohovec, nachádzajúceho sa na parcele CKN č. 6199/1 (EKN č. 1373/2), k. ú. Hlohovec, za národnú kultúrnu pamiatku

22.12.2021 / Verejné vyhlášky


Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)