Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - žiadateľ: Tomáš Došek - stavba: Chata

13.01.2022 / Verejné vyhlášky

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)