Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Verená vyhláška - Oznámenie o začatí stav. konania a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Západoslovenská distribučná, SO 611: Verejné osvetlenie

03.05.2021 / Oznam

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)